Bóng đèn xông thay thế dùng cho đèn xông tinh dầu

10.000 8.000

Bóng đèn thay thế cho đèn xông tinh dầu là sản phẩm có hao mòn vật lý sau một thời gian sử dụng, thông thường bóng đèn sẽ bị hỏng sau khoảng 200 giờ sáng liên tục ở độ sáng khoảng 70% hoặc khoảng 500 giờ nếu được tắt nghỉ khi không dùng đến. Tuy nhiên, đèn xông tinh dầu vẫn tiết kiệm hơn rất nhiều so với nến (đốt khoảng 3 giờ liên tục, có giá khoảng 2000đ/viên).

Danh mục: